festival-373x250Festivalområdet ligg fint til på Osen gard, på ei stor slette like ovanfor Gaularspelet sin spelestad. På Osen gard ligg også Gaular kommune sin tusenårsstad. Garden har ei lang og stolt historie, den har spela ei viktig rolle i Gaular og Dalsfjordområdet frå dei eldste tider og fram til våre dagar. Vikingfestivalen skal gje ei ramme rundt Gaularspelet, gje eit innblikk i både nær og fjern historie.

Programmet for Vikingfestivalen 2017 er under arbeid. Opning av festivalen er sett til kl 12.00. Det er m.a. planlagt overraskingar frå scena kvar time ! Nærare informasjon om programmet blir lagt ut seinare.

På Vikingfestivalen er det aktivitetar for heile familien. Her vert dyr av mange slag, høve til å ride på hest, og mange ulike leikar både for barn og vaksne. Elles vert det sal av mat, både grillmat, anna middagsmat, kaffi og kaker, mykje basert på lokale råstoff og tradisjonar. På området vert det mange utstillarar av ulikt slag, m.a. med gamle handverkstradisjonar og lokale kunstnarar. Det vert ein stor vikinglandsby med mange telt og aktivitetar.

Festivalansvarleg: Bjørg Sunde Øvrebø

 

Invitasjon til VIKINGFESTIVAL

12. – 13. august 2017 på OSEN GARD

I samband med Gaularspelet 2017, som i år feirar 30 års jubileum, har vi gleda av å invitere til Vikingfestival på Osen gard, 1000 års staden i Gaular.

Festivaldeltakarane/ utstillarane demonstrerer ymse handverk, sal av handverk o.l. Vi har omvising på 1000 års staden, riding på hest, mange dyr, vikingleikar og underhaldning. Det blir sal av vikingmat og kortreistmat. Mange vikingar vil lage flott vikingmiljø med telt og aktivitetar. Festivalområdet er ute i det fri nær scena for vikingspelet.

I tillegg til Vikingfestivalen blir det framsyning av Kjærleikssaum (Gaularspelet) laurdag 12. august Kl 18 og søndag 13. august Kl 13 og Kl 16. Gaularspelet blir spelt på utescene. Søndag er det også friluftsgudsteneste på spelestaden Kl 11.

Håpar du syns at dette høyrest spennande ut og at du har lyst å vere med å lage ein unik festival. Meld deg på NO om du har eit handverk eller ein hobby som passar inn i vikingmiljøet. Du kan selge og/eller demonstrere, og lage vikingmiljø.

Har du spørsmål om noko, ta kontakt. Har du telt, bord, stolar? Treng du straum?

Siste nytt på nettsida: www Gaularspelet.no (blir oppdatert fortløpande).

VELKOMMEN!

 

Med vennleg helsing
Bjørg Sunde Øvrebø
festivalleiar

E- post: bs.ovrebo@gmail.com - mobil: 48131318