Ny og re-design av Internett-sida

I år har vi sett i gang med å re-designe internett sida. Det har beklagelig ikkje vært oppdatert dei seinaste år. Med tiden har vi endra våre vaner med bruk av internett, korleis og kor mykje ein bruker bruker internett som oppslag. Teknologisk utvikling har funnet stad og løsninga som var brukt på gaularspelet.no har blitt delvis for gammal. Oppdatering av nettsida krevde teknisk kunnskap om  nettsida noko som begrensa kvem som utførde oppdateringa, samt at løysinga g begrensa  raske eindringa av heile designet.

Vi kom difor i samråd med eigara og Creo-x som er vår leverandør fram til at ny nettside løysing måtte utformast fra grunnen av ved å andvende eit publiseringsverktøy som mange med enkelt opplæring og kan nytte.

Sida du no ser på er difor utvikla og er sannsynligvis også under utvikling på nokre områder framleis.

Vi ber om orsaking for at det både kan forekomme både manglende bilder, tekst og lenker. Skrivefeil og blanding av både nynorsk og bokmål. Vi meiner likevel at det viktigste er å syne nokre endriinger og legge eit grunnlag for videre utvikling av nettsida, og at dette er viktigst.

Nytt av året er at Nettsida har mykje større mulighet for sponsorer og fremsyning og endring av desse. Vi tykkjer det er viktig å

Skriv kommentar.